AGOR DRYSAU 2024 OPENING DOORS Mawrth

Mae Gŵyl Agor Drysau wedi gorffen am flwyddyn arall Diolch i bawb ddaeth i'r perfformiadau, i'r holl wirfoddolwyr, i staff Arad Goch ac i'n noddwyr. Bydd Agor Drysau nol yn fuan... Gŵyl Celfyddydau Perfformio Cymru i gynulleidfaoedd ifanc yw Agor Drysau, ac fe’i threfnir gan Gwmni Theatr Arad Goch. Bwriad yr Ŵyl yw rhoi cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd Cymru i brofi rhai o’r goreuon ymhlith y celfyddydau perfformio rhyngwladol, yn ogystal â rhoi cyfle i ymwelwyr o dramor i brofi cyfoeth celfyddydau perfformio Cymru. Aberystwyth, tref glan môr yng Ngheredigion yw’r lleoliad ar gyfer yr Ŵyl, a rhwng Mawrth 16-23, 2019 bydd y dref yn fwrlwm wrth i berfformiadau gael eu cynnal ar y stryd, ar y prom, yng Nghanolfan Arad Goch a Canolfan y Celfyddydau. Bydd nifer o’r cynyrchiadau yn teithio i ganolfannau eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl mewn rhannau eraill o’r wlad yn cael y cyfle i brofi’r arlwy rhyngwladol. Ewch i’r RHAGLEN i gael gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau’r ŵyl. Perfformiadau theatr, dawns a cherddoriaeth, nosweithiau cymdeithasol, seminarau, a chyfleodd i ryngweithio a rhannu syniadau; mae rhywbeth i bawb o bob oedran yn Agor Drysau 2019!

RHAGLEN

Perfformiadau i blant, teuluoedd, arddegwyr, seminarau, gweithdau, gigiau, perfformiadau stryd, dawns a llawer mwy... mae ‘na rhywbeth i bawb yn Agor Drysau! Ewch i’r Rhaglen i weld amserlen yr ŵyl.

CHWILIO NAWR

Mae pecynnau proffesiynol ar gael i weld cyfres o berfformiadau  a digwyddiadau eraill yn ystod yr ŵyl yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan bethanr@aradgoch.org, 01970 617998. I weld perfformiadau unigol, cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (01970 623232)  ar gyfer y  perfformiadau sy’n digwydd yno neu Ganolfan Arad Goch (01970 617998) ond nodwch, dydy’r perfformiadau mewn ysgolion ddim ar agor i’r cyhoedd.

MWY O WYBODAETH

CYMRYD RHAN

Eisiau bod yn rhan o dîm cynhyrchu yr ŵyl? Ry’ ni’n edrych am gymorth gyda phob math o bethau! Ewch i dudalen gwirfoddoli i ddarganfod mwy.

CYMRYD RHAN

Facebook

Twitter