Amdanom Ni

Gŵyl Agor Drysau 2019 - gŵyl celfyddydau perfformio rhyngwladol Cymru i gynulleidfaoedd ifanc.

Gŵyl Agor Drysau, a drefnir gan Gwmni Theatr Arad Goch, yw’r unig ŵyl ryngwladol ar gyfer y celfyddydau perfformio i gynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru. Hon fydd y 9fed Agor Drysau, i’w gynnal yn Aberystwyth rhwng y 16eg a 23ain o Fawrth 2019 fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Arad Goch yn 30. Dyma gyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd Cymru i brofi rhai o’r goreuon ymhlith y celfyddydau perfformio rhyngwladol, yn ogystal â rhoi cyfle i ymwelwyr o dramor i brofi cyfoeth celfyddydau perfformio Cymru.

Mae Agor Drysau yn wythnos lawn o gynyrchiadau gorau’r byd i blant a phobl ifanc, digwyddiadau awyr agored, gweithdai, seminarau proffesiynol a llawer mwy. Gyda digwyddiadau i ysgolion, i deuluoedd a digwyddiadau amgen gyda’r nos, mae ‘na rhywbeth i bawb yn yr ŵyl.

Cwmni Theatr Arad Goch:

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn creu theatr gyffrous a pherthnasol ar gyfer plant a phobl ifanc, ac wedi bod yn gwneud hynny ers ffurfio’r cwmni yn 1989. Rydym yn anelu at greu profiad theatrig sy’n ysbrydoli, ysgogi ac yn gofiadwy. Mae Arad Goch hefyd yn gwneud ystod eang o waith gyda phobl ifanc a phlant gan gynnwys nifer o brosiectau ‘Dysgu Creadigol’ a chlybiau perfformio wythnosol.