Amdanom Ni

Cwmni Theatr Arad Goch

Trefnir Gŵyl Agor Drysau gan Gwmni Theatr Arad Goch.

Wedi’i leoli yn Aberystwyth, sefydlwyd y cwmni yn 1989 drwy uno dau o gwmnïau theatr hynaf Cymru ar y pryd, sef Theatr Crwban a Chwmni Cyfri Tri. Ei brif nod ers ei sefydlu yw darparu theatr o’r safon uchaf, yn bennaf i blant a phobl ifanc. Mae’r cwmni yn perfformio yn y Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill.

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn creu hyd at bum cynhyrchiad y flwyddyn – rhai i ysgolion yng Nghymru, ac eraill yn gynyrchiadau cyhoeddus sy’n teithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i theatrau. Dros y blynyddoedd mae’r cwmni wedi perfformio yn Ffrainc, Sbaen, Gwlad Pwyl, Gweriniaeth Corea, Singapore, Tunisia, Canada, UDA a gwledydd eraill. Mae’r cwmni hefyd yn cynhyrchu digwyddiadau a phrosiectau ar raddfa fawr megis Gŵyl Hen Linell Bell, a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn 2017, y sioe gerdd Cysgu’n Brysur, a’r cynhyrchiad crwydrol, Clera.

Yn ogystal â chynyrchiadau, mae’r cwmni’n cynnal clybiau drama i blant a phobl ifanc, a gweithgareddau creadigol o bob math drwy’r flwyddyn. Mae Canolfan Arad Goch yng nghanol tref Aberystwyth yn hwb cymunedol bywiog gydag oriel gelf, theatr, a gofodau ymarfer a chyfarfod.