Chwarae

“Pob dydd, dw i’n chwarae efo Mam. Yn sydyn, mae’r gêm yn  newid…”

Un bore rhwng deffro a dechrau’r dydd mae bachgen bach yn mynd â ni ar siwrne i edrych ar fydoedd chwarae – yn ei ddychymyg, ar-lein neu yn y byd ‘go iawn’ er mwyn darganfod ffordd newydd o chwarae …

Sioe weledol llawn cerddoriaeth fyw a symudiadau syfrdanol sydd

yn dathlu pwysigrwydd chwarae ym mherthynas plant ac oedolion. Mae’r gwaith-ar-y-gwell yma yn archwilio cymhlethdodau’r sut, ble, pam, gyda phwy a’r beth yw chwarae yn ein byd hynod brysur…

 

Dyddiadau

18/03/2019 am 09:30, Ysgol

18/03/2019 am 14:00, Ysgol

19/03/2019 am 9.30yb, Ysgol

19/03/2019 am 13:45, Ysgol

Manylion

Cwmni: Theatr Iolo

Gwlad:

Iaith: Perfformir yn y Gymraeg

Oedran: 4+ a theuluoedd

Ysgrifennwr a Pherfformiwr: Elgan Rhys

Cyfansoddwr a chydweithredwr: Robin Edwards

Perfformiwr a chydweithredwr: Matt Gough

Y Cwmni: www.theatriolo.com  @theatriolo @TrydarPontio  michelle@theatriolo.com