Harddwch yn y Geek

Mae’r berfformiadau hyn wedi’u creu drwy gynllun ‘6x1’ Cwmni Theatr Arad Goch sydd yn galluogi artistiaid llaw-rydd i greu gwaith newydd i gynulleidfaoedd ifanc.

Perfformiad dawns un-person.

Merched, y cyfryngau a’r corff delfrydol. Merched yn dioddef. Merched yn gwrthod. Merched yn ymladd ‘nôl. A bechgyn yn dioddef hefyd?

 

Dyddiad

20/03/2019 am 1.30yp, Arad Goch

20/03/2019 am 7.30yp, Arad Goch

Manylion

Cwmni: Tasmin Griffiths / Cwmni Theatr Arad Goch

Gwlad: Cymru

Iaith: Saesneg gydag ychydig o Gymraeg

Oedran: i bawb dros 11 oed