Is This A Dagger?

The Story of Macbeth – by Andy Cannon and William Shakespeare

By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes….

Mae Andy Cannon, un o storïwyr gorau yr Alban, yn ein tywys yn ddyfeisgar ar daith fil o flynyddoedd, o  ffaith i ffuglen a ‘nôl, yn ei berfformiad o stori enwog Shakespeare. Stori ffawd a ffieidd-dra, llofrudd a thwyll – mae Macbeth yn hanes wych o waedlyd a thywyll am ymgais un dyn i fod yn fwy pwerus.

Dyma gyflwyniad perffaith i waith Shakespeare ar gyfer myfyrwyr ysgol.

Mae Andy Cannon yn crynhoi naws y ddrama mewn perfformiad un-dyn, un-awr ar gyfer cynulleidfaoedd hen ac ifanc.

Dyddiadau

19/03/2019 am 9.30yb, TBC

19/03/2019 am 1.45yp, TBC

Manylion

Cwmni: Red Bridge Arts

Gwlad: Yr Alban

Iaith: Perfformir yn Saesneg

Oed: 8+

Awdur, Cyfarwyddwr, Perfformrwr: Andy Cannon

Cyd-Awdur: William Shakespeare

Cyfansoddwyr & Cerddoriaeth: Dave Trouton & Wendy Weatherby

Outside Eye: Shona Reppe

Goleuo: Simon Hayes

Cynhyrchydd: Red Bridge Arts

Y Cwmni: https://redbridgearts.co.uk/