Meltdown
13-18
65 munud

Mae Zane yn 15 mlwydd oed ac mae aelodau o’i deulu ‘normal’ yn cael eu heffeithio’n fawr gan gyflyrau iechyd meddwl; chwaer ym mlwyddyn 12 wedi’i pharlysu gan ofn, mam dan straen, chwaer fach yn gaeth i gyfryngau cymdeithasol, brawd bach sy’n methu stopio llefain, a thad folcanig sydd ar fin ffrwydro. Meltdown yw hanner canfed cynhyrchiad gwreiddiol Zeal Theatre o Awstralia, ac unwaith eto mae’n cyfuno actio aml-gymeriad deinamig, cerddoriaeth fyw a chomedi.

12/03/202410:15:00Ysgol (ddim yn berfformiad cyhoeddus)-
12/03/202413:15:00Ysgol (ddim yn berfformiad cyhoeddus)-
13/03/202413:15:00Ysgol (ddim yn berfformiad cyhoeddus)-
15/03/202410:15:00Neuadd Goffa FelinfachPrynu Tocyn