Mur Mur

Mae mur yn hen air am wal yn Gymraeg.

Mae ystyr murmur yr un peth yn y ddwy iaith.

Mae 'mur mur' yn gydweithrediad dwyieithog rhwng ymarferwyr theatr a dawns a myfyrwyr yr Atrium, Prifysgol De Cymru wedi ei ysbrydoli gan furiau cerrig Cymru ac mae'n fyfyrdod ar waliau'r gorffennol a'r presennol.

Dyddiad

19/03/2019 am 8.00yh yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Archebwch nawr!

Cliciwch y linc yma.

Manlion

Cwmni: Prifysgol De Cymru

Gwlad: Cymru

Iaith:

Oedran: 14+