The Rematch
5+ a theuluoedd
60 munud

Mae dau chwaraewr yn camu i’r cae. Dau sy’n gwrtais a pharchus yn eu bywydau bob dydd. Ond ar y cae chwarae, mae’r ysfa i ennill a threchu’r llall yn dod yn amlwg.

Dyma theatr gorfforol chwareus a dramatig sy’n archwilio’r teimladau ac emosiynau sydd ynghlwm wrth ennill a cholli, a’r elfen ddynol y tu hwnt i gystadleuaeth.

12/03/202410:15:00Theatr FelinfachPrynu Tocyn
13/03/202410:15:00Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, AberystwythPrynu Tocyn
13/03/202413:30:00Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, AberystwythPrynu Tocyn