The River Says

Bydd y bardd Clare Potter a’r pedwarawd jazz The Slippery Fish yn ein tywys ar daith ar hyd yr afon, o’i tharddiad i’r môr. Ar hyd y glannau ac yn nyfnder y dwr bydd creaduriaid dychmygol a rhai go iawn yn rhannu eu storïau.  Mae gan yr afon bethau i’w dweud wrthon ni am gyfeillgarwch, natur ac am sut mae popeth yn llifo i’w gilydd.

Mae’r band the Slippery Fish yn cynnwys aelodau BURUM a arweinir gan  Tomos Williams, y trwmpedwr o Aberystwyth.

 

 

Dyddiadau

19/03/2019 am 6.00yh, Hwb Penparcau

20/03/2019 am 1.30yp, TBC

Manylion

Cwmni: Clare Potter and The Slippery Fish

Gwlad: Cymru

Iaith: Perfformir yn Saesneg gyda rhywfaint o Gymraeg

Oedran: 7+ a theuleuoedd

https://www.burum.org/

www.clareawenydd.com

Composer & Trumpet: Tomos Williams

Drums: Mark O’Connor

Double Bass: Aidan Thorne

Pipes and Flutes: Patrick Rimes

Words: Clare Potter