Transporter

“Felly, beth ma’ pethe fel  ffordd hyn?”

Dyma stori Maya, merch sy’n 13 oed drwy’r amser, merch sy’n symud drwy’r amser. Dyma stori  am ymgais ddi-baid i ddod o hyd i’r lle diogel olaf ar y ddaear, am gartref, ffoaduriaid, teithio, hunaniaeth a phobl ifanc.

Mae Maya yn  gyffredin ac yn anghyffredin, merch ysgol a theithwraig. Mae’n sôn am wrthdaro yn y dosbarth ac am ffoi ar draws anialdiroedd. Mae’n sôn am freuddwydion hufen iâ ac am chwildroadau’n methu. Mae’r storïau yn gwau i’w gilydd gan gymysgu’r lleol a’r byd-eang a’r personol a’r gwleidyddol.

 

Dyddiadau

20/03/2019 am 11.00yb, TBC

20/03/2019 am 1.30yp, TBC

Manylion

Cwmni: Theatr Iolo & The Riverfront

Gwlad: Wales

Iaith: English

Oedran: 11+

Awdur, Perfformiwr and Cyd-Gyfarwyddwr: Catherine Dyson

Cyfarwyddwr: Andy Smith

Artist Sain:  Lewis Gibson