Twrw Dan a Dicw

Dewch i gwrdd â Dan a Dicw - dau berson gwahanol o fydoedd gwahanol iawn.

Mae Dicw’n fachgen bach petrus. Yn ei fyd modern, technolegol, mae’n hawdd ymgolli a threulio oriau mewn gemau ac yn gwylio fideos. Ond mae Dicw braidd yn ansicr yn gorfforol - dydy o ddim yn un i ddringo coed a chrwydro coedwigoedd ac ymgolli yn ei ddychymyg. Ond pan mae’n cael ei ddanfon allan o’r tŷ un prynhawn, mae’n taro ar Dan - creadur od ar y naw sy’n byw yn wyllt, ac felly’n byw bywyd sy’n hollol wahanol i un Dicw. Dyma ddrama sy’n ysgafn ac yn hwyliog, yn ogystal â bod yn addfwyn ac yn cyffwrdd y galon.

Dyddiadau

20/03/2019 am 9.30yb, TBC

20/03/2019 am 1.30yp, TBC

Manylion

Cwmni: Fran Wen

Gwlad: Cymru

Iaith: Perfformir yn y Gymraeg

Oedran: 3 i 7

Awdur: Manon Steffan Ros

Actorion: Rhianna Loren ac Owen Alun Williams

Cyfarwyddwr: Elgan Rhys

Cynllunydd set/gwisgoedd: Heledd Rees

Cyfansoddwr: Robin Edwards

Darlunydd: Menai Rowlands

Pecyn dysgu creadigol: Haf Llewelyn