We Touch, We Play, We Dance
0-3
45 munud

Bydd pedwar dawnsiwr yn gwau o gwmpas y gofod, gan wahodd babanod a phlant i ymuno â nhw mewn perfformiad cynnes a chwareus. Gyda cherddoriaeth fyw gan DJ, bydd y dawnswyr yn ymateb i’r plant, gan eu harwain drwy gyfres o gyfnewidiadau a chyfarfyddiadau, gyda phawen lawen, cwtsh a bwgi. Mae We Touch, We Play, We Dance yn berfformiad hwyliog i blant dan 3 oed. Mae’n sioe sy’n llawn syrpreisys a llawenydd lle gallwch chi a’ch plentyn ymuno, neu wrando a gwylio – y naill ffordd neu’r llall, byddwch chi’n siŵr o fwynhau mas draw.

15/03/202410:15:00Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau, AberystwythPrynu Tocyn
15/03/202413:15:00Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau, AberystwythPrynu Tocyn
16/03/202411:45:00Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau, AberystwythPrynu Tocyn