Yn Agos ac yn Bell

Cydnabyddir Delyth ac Angharad Jenkins yn rhyngwladol fel unawdwyr ac fel aelodau o fandiau megis Calan, Pendevig, Aberjaber a Cromlech. Mae’r fam a’r ferch, sy’n perfformio gyda’i gilydd fel DnA, wedi creu’r perffomiad newydd sbon yma ar gyfer yr ŵyl.

Mae PELL AC AGOS yn berfformiad hwylus am gyffro a theithio a hiraeth. Gyda cherddoriaeth draddodiadol a newydd mae’r perfformiad yn cyfuniad hyfryd o’r ffidil a’r delyn.

Bydd taflenni ar gael gyda syniadau am bethau i’w gwneud ar ôl y perfformiad.

 

Dyddiadau

20/03/2019 am 6.00yh, Neuadd Talybont

21/03/2019 am 9.30yb, TBC

21/03/2019 am 1.30yp, TBC

Manylion

Cwmni: Delyth & Angharad

Gwlad: Cymru

Iaith: Perfformir yn y Gymraeg a Saesneg

Oedran: 7-12 a theuluoedd

www.dna-folk.co.uk