Yr Hogyn Pren
Addas ar gyfer bob oedran ond cyfeirir at farwolaeth plentyn a galar
30 munud

O ddarn o bren y gwnaed o, o’i gorun moel i’w draed o…” 

Mae bywyd yn gallu bod yn anodd pan ti wedi dy greu o froc môr, ond tybed a fydd hud Yr Hogyn Pren yn golchi i’r lan unwaith eto?

Ar ôl swyno cynulleidfaoedd yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023, mae’r antur hudolus yma i’r teulu i gyd ar y ffordd i Ŵyl Agor Drysau.

Crewyd gan Owain Gwynn. Sgript gan Elidir Jones. Pypedau wedi eu cynllunio a’u creu gan Theatr Byd Bach.

12/03/202409:30:00Promenâd Aberystwyth (wrth ymyl y Bandstand)Am Ddim
12/03/202412:30:00Promenâd Aberystwyth (wrth ymyl y Bandstand)Am Ddim
13/03/202409:30:00Ysgol (ddim yn berfformiad cyhoeddus)-
13/03/202410:30:00Ysgol (ddim yn berfformiad cyhoeddus)-
13/03/202412:30:00Canolfan y Celfyddydau, AberystwythAm Ddim
13/03/202414:00:00Ysgol (ddim yn berfformiad cyhoeddus)-