Cysylltu

Arad Goch: Canolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN

 

Jeremy Turner – Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch – jeremy@aradgoch.org

 

Bethan Ruth – Cynhyrchydd Cynorthwyol a Threfnydd Gŵyl Agor Drysau –  BethanR@aradgoch.org

 

Simon Lovatt  – Rheolwr Technegol–  Simon@aradgoch.org

 

Carwyn Blayney – Rheolwr Marchnata –  carwyn@aradgoch.org

 

Marged Lois James – Swyddog Cyswllt Ysgolion – anne@aradgoch.org

 

Ffoniwch01970617998