Helynt Phosphoros Theatre

Ddydd Gwener diwethaf cafodd Arad Goch alwad ffôn oddi wrth Liam; un o bobl tu ôl i’r llenni yng nghwmni theatr Phosphoros. Dros yr wythnos ddiwethaf, roedd y cwmni wedi bwriadu dangos y cynhyrchiad Pizza Shop Heroes yn yr ŵyl Lost in Migration yn Malta ond nid oedd pawb o’r cwmni yn cael mynd i’r wlad. Mae’n debyg bod hyn oherwydd iddyn nhw gael ei eithrio rhag cael fisau cywir i deithio i Malta.

Dilynwyd y stori yn fanwl iawn gan bawb ym myd theatr, gyda’r Independent yn ysgrifennu erthygl, The Stage yn denu sylw, a nifer o bobl eraill ym myd theatr yn trydar am eu problemau.

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at groesawu cwmni theatr Phosphoros yma i Aberystwyth ar gyfer eu cynhyrchiad Pizza Shop Heroes. Mae gan Geredigion hanes o groesawi ffoaduriaid a cheiswyr lloches, felly mae cael y cwmni yma, a’r actorion i gyd yn ffoaduriaid yn gyffrous iawn.

Darllenwch datganiad Phosphoros Theatre fan hyn .

Gadael Ymateb