Noson Lansio Lwyddianus

Nos Iau diwethaf yn Amgueddfa Ceredigion cafwyd noson lansio yr ŵyl Agor Drysau. Roedd yr Amgueddfa dan ei sang gyda phobl yn mynychu’r digwyddiad yn frwd ac yn barod i ddysgu mwy am yr ŵyl.

Dechreuodd y noson gyda phobl yn sgwrsio dros ddanteithion blasus yng nghaffi’r Amgueddfa gan y cwmni Pelican yn y dref cyn symud ymlaen i’r prif ddigwyddiad.

Daeth cyflwyniad cynhwysfawr gan Jeremy Turner, cyfarwyddwr artistig Arad Goch, i ddechrau’r noson. Soniwyd am holl ddigwyddiadau teuluol yr ŵyl yn ogystal a hynt a helynt Phosphoros Theatre yn ceisio mynd i Malta.

 

Wedyn  symudodd y noson i’r brif digwyddiad dangosiad o Jerry The Tyke. Ffilm gafwyd ei ddangos mewn sinemâu yn yr 1920au am y tro cyntaf ond gwaith ar y cyd gyda’r Llyfrgell Genedlaethol, Ffilm Hub Wales a Simon Lovatt o ganolfan Arad Goch.

 

Cewch i gael cip ar y lluniau isod i weld sut aeth y noson.

Gadael Ymateb