Rhaglen

Mae pecynnau proffesiynol ar gael i weld cyfres o berfformiadau  a digwyddiadau eraill yn ystod yr ŵyl yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan bethan@aradgoch.org, 01970 617998.

I weld perfformiadau unigol, cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (01970 623232)  ar gyfer y  perfformiadau sy’n digwydd yno neu Ganolfan Arad Goch (01970 617998) ond nodwch, dydy’r perfformiadau mewn ysgolion ddim ar agor i’r cyhoedd.

 

Diwrnod Enw’r Digwyddiad Oed Lleoliad Amser
Sadwrn (16.03) Syrcas Cimera – perfformiadau stryd PAWB Lleoliadau amrywiol o gwmpas Aberystwyth TRWY’R DYDD
Sul (17.03) Tripula 6+ Pontio, Bangor 13:30
Tripula 6+ Pontio, Bangor 16:00
Mawrth (19.03) Tripula 6+ Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 09:30
Chwarae 4+ Canolfan Arad Goch 09:30
Is This a Dagger? The Story of Macbeth 8+ Ysgol 11:00
Tripula 6+ Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:15
Chwarae 4+ Canolfan Arad Goch 13:15
Is This a Dagger? The Story of Macbeth 8+ Ysgol 13:45
The River Says 7+ HWB Penparcau 18:00
Pinocchio 6+ Theatr Brycheiniog, Aberhonddu 19:30
Mur Mur 12+ Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 20:00
Mercher (20.03) Refugi 5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 09:30
Twrw Dan a Dicw 3-7 Ysgol 09:30
The River Says 7+ Ysgol 09:30
Transporter 11+ Ysgol 11:00
Pinocchio 6+ Theatr Mwldan, Aberteifi 13:00
Refugi 5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:15
Harddwch yn y Geek 10+ Canolfan Arad Goch 13:30
Palmant Pridd 10+ Canolfan Arad Goch 14:15
Twrw Dan a Dicw 3-7 Ysgol 13:30
The River Says 7+ Ysgol 13:30
Transporter 11+ Ysgol 13:30
Yn Agos ac yn Bell 7-12 Neuadd Talybont 18:00
Harddwch yn y Geek 10+ Canolfan Arad Goch 19:30
Palmant Pridd 10+ Canolfan Arad Goch 20:30
Iau (21.03) Qui Pousse 3-8 Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 09:30
Yn Agos ac yn Bell 7-12 Ysgol 09:30
Un Petit Peu Plus Loin 2.5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 10:45
Un Petit Peu Plus Loin 2.5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:15
Qui Pousse 3-8 Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:30
Yn Agos ac yn Bell 7-12 Ysgol 13:30
Pizza Shop Heroes 10+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 19:30
Gwener (22.03) Refugi 5+ Theatr Felinfach 10:30
Seed Story 5+ Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 09.45
Cerrig yn Slic 3-7 Canolfan Arad Goch 09.45
Seed Story 5+ Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:15
Cerrig yn Slic 3-7 Canolfan Arad Goch 13:15
Pinocchio 6+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:30
Pinocchio 6+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 19:30
Sadwrn (23.03) Seed Story 5+ Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 11:00
Qui Pousse 3-8 Theatr Mwldan, Aberteifi 14:00
Sul (24.03) Qui Pousse 3-8 Wyeside Arts Centre, Llanfair Ym Muallt 11:00