Rhaglen

Mae pecynnau proffesiynol ar gael i weld cyfres o berfformiadau  a digwyddiadau eraill yn ystod yr ŵyl yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bethan bethan@aradgoch.org, 01970 617998.

I weld perfformiadau unigol, cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (01970 623232)  ar gyfer y  perfformiadau sy’n digwydd yno neu Ganolfan Arad Goch (01970 617998) ond nodwch, dydy’r perfformiadau mewn ysgolion ddim ar agor i’r cyhoedd.

 

Diwrnod Enw’r Digwyddiad Oed Lleoliad Amser
Sadwrn (16.03) Syrcas Cimera – perfformiadau stryd PAWB Lleoliadau amrywiol o gwmpas Aberystwyth TRWY’R DYDD
Sul (17.03) Tripula 6+ Pontio, Bangor 13:30
Tripula 6+ Pontio, Bangor 16:00
Llun (18.03) Chwarae 4+ Ysgol 09:30
Chwarae 4+ Ysgol 14:00
Mawrth (19.03) Tripula 6+ Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 09:30
Chwarae 4+ Ysgol 09:30
Refugi 5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau 09:45
Is This a Dagger? The Story of Macbeth 8+ Ysgol 11:15
Refugi 5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau 13:00
Tripula 6+ Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:15
Chwarae 4+ Ysgol 13:45
Is This a Dagger? The Story of Macbeth 8+ Ysgol 14:00
The River Says 7+ HWB Penparcau 18:00
Pinocchio 6+ Theatr Brycheiniog, Aberhonddu 19:30
Mur Mur 12+ Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 20:00
Mercher (20.03) Refugi 5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 09:30
Twrw Dan a Dicw 3-7 Ysgol 09:30
The River Says 7+ Ysgol 09:30
Transporter 11+ Ysgol 11:15
Pinocchio 6+ Theatr Mwldan, Aberteifi 13:00
Refugi 5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:15
Twrw Dan a Dicw 3-7 Ysgol 13:30
Transporter 11+ Ysgol 14:00
Harddwch yn y GeekPalmant Pridd 10+ Canolfan Arad Goch 14:45
Yn Agos ac yn Bell 7-12 Neuadd Talybont 18:00
Harddwch yn y GeekPalmant Pridd 10+ Canolfan Arad Goch 19:30
Iau (21.03) Qui Pousse 3-8 Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 09:30
Yn Agos ac yn Bell 7-12 Ysgol 09:30
Un Petit Peu Plus Loin 2.5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 10:45
Un Petit Peu Plus Loin 2.5+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:15
Qui Pousse 3-8 Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:30
Pizza Shop Heroes 10+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 19:30
Gwener (22.03) Refugi 5+ Theatr Felinfach 10:30
Seed Story 5+ Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 09.45
Cerrig yn Slic 3-7 Canolfan Arad Goch 09.45
Seed Story 5+ Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:15
Cerrig yn Slic 3-7 Canolfan Arad Goch 13:30
Pinocchio 6+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 13:30
Pinocchio 6+ Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 19:30
Sadwrn (23.03) Seed Story 5+ Stiwdio, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 11:00
Qui Pousse 3-8 Theatr Mwldan, Aberteifi 14:00
Sul (24.03) Qui Pousse 3-8 Wyeside Arts Centre, Llanfair Ym Muallt 11:00

Trafodaethau

Diwrnod Enw’r Digwyddiad Lleoliad Amser
Mawrth (19.03) Iaith ac hunaniaeth mewn gwaith creadigol.

 • Faisal Oddang, awdur; Indonesia. Drwy gymorth British Council and British Council Wales.
 • Biagio Guerrera, awdur; Sicily.  Drwy gymorth Rhaglen Ewrop Greadigol yr UE ‘Ewrop Lenyddol Fyw +’ gan Llenyddiaeth ar draws Ffiniau (Mercator Rhyngwladol / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
 • Mari Rhian Owen, awdur, actor, addysgwr; Prifysgol Aberystwyth University / Cwmni Theatr Arad Goch; Cymru/Wales.
Canolfan Arad Goch 16:15
Iau (21.03) Hunaniaeth plant a phobl Ifanc – sut mae theatr a’r celfyddydau yn hyrwyddo amrywiaeth o safbwynt  hunaniaeth rhywiol a rhywedd ?

 • Meilir Ioan, dawnsiwr; Cymru.
 • Tamsin Griffiths, dawnsiwr; Cymru.
 • Suzana Tratnik, awdur ac ymgyrchydd; Slofenia
Canolfan Arad Goch 16:00
Gwener (22.03) Hunaniaeth  ddiwylliannol plant a phobl Ifanc – sut gallwn gynnwys ffoaduriaid, pobl a ad-leolir  a  lleiafrifoedd  drwy’r celfyddydau?

 • Nadine Kaadan, awdur; Syria; mewn cydweithrediad a’r Rhaglen Ewrop Greadigol yr UE ‘Ewrop Lenyddol Fyw +’ gan Llenyddiaeth ar draws Ffiniau (Mercator Rhyngwladol / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
 • Sunaina Panthy, gweithiwr theatr; Nepal; intern Cwmni Theatr Arad Goch, drwy gynllun ASSITEJ INTERNATIONAL NEXT GENERATION
 • Syed Najibi + Kate Duffy, Phosphoros Theatre, Llundain/London.
Canolfan Arad Goch 10:45

 

Rhannu

Diwrnod Enw’r Digwyddiad Lleoliad Amser
Mawrth (19.03) Cydweithio rhyng-ddiwylliannol a rhyng-ddisgyblaethol.

Nadine Kaadan (awdur ac arlunydd, Syria)  a Ffion Wyn Bowen (actor, Cymru)

Canolfan Arad Goch 15:00
Nadine Kaadan – story-telling session in Arabic for local children from Syria and other countries.

Please note that this is for families only (not for the festival visitors)

Canolfan Arad Goch 16:30 – 17:30
Mercher (20.03) MY NAME IS DAMIAN

Darlleniad o ddrama Suzana Tratnik (Slovenia) am berson ifanc trawsrywiol.

Mari Rhian Owen ( Cwmni Theatr Arad Goch) & Maria Bleka, Prifysgol Aberystwyth University

Canolfan Arad Goch 16:30 – 17:30
Iau (21.03) Theatr na n’Og

Cyflwyniad o ran o EYE OF THE STORM

Canolfan Arad Goch 14:30 – 15:30
Iechyd meddwl pobl ifanc

 • Ffilm fer: ‘3 Words’, Tamsin Griffiths
 • Darlleniad o  GODS AND KINGS – Paul Whittaker, a thrafodaeth
Canolfan Arad Goch 17:15 – 18:15

 

Gweithdai

Diwrnod Enw’r Digwyddiad Lleoliad Amser
Mercher (20.03) Syrcas Cimera – gweithdy ymarferol

I aelodau AGwedd a dosbarth Drama tGAu CTAG

Prom neu Canolfan Arad Goch
16:00 – 17:30
Iau (21.03) Suzana Tratnik – O lyfr i lwyfan.

I fyfyrwyr

I’w gadarnhau 10:30 – 12:00

 

Cyfarfodydd

Diwrnod Enw’r Digwyddiad Lleoliad Amser
Mercher (20.03) Cefnogi diwylliant Cymru dramor

 • Zelie Flach, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
 • Katie James, CULTURE Manager/ Rheolwr DIWYLLIANT,  Desg Ewrop Creadigol DU – Cymru.
 • Rebecca Gould,   Pennaeth y Celfyddydau / Head of Arts, British Council Cymru/Wales
 • Alexandra Büchler, Llenyddiaeth ar draw Ffiniau / Literature Across Frontiers

I’r ymwelwyr proffesiynol o dramor

Canolfan Arad Goch
15:00 – 16:00