Amdanom

Cwmni Theatr Arad Goch

Cwmni Theatr Arad Goch yw trefnydd Gŵyl Agor Drysau.

Wedi’i leoli yn Aberystwyth, mae’r cwmni yn darparu theatr o’r safon uchaf, yn bennaf ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n perfformio yn y Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill, ac wedi teithio i Ffrainc, Sbaen, Gwlad Pwyl, Gweriniaeth Corea, Singapore, Tunisia, Canada ac UDA. Mae’r cwmni hefyd yn cynhyrchu digwyddiadau a phrosiectau ar raddfa fawr megis Gŵyl Hen Linell Bell, a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn 2017, a’r cynhyrchiad crwydrol, Clera.

Mae’r cwmni yn cynnal clybiau drama i blant a phobl ifanc, a gweithgareddau creadigol o bob math drwy’r flwyddyn. Mae Canolfan Arad Goch yng nghanol tref Aberystwyth yn hwb cymunedol bywiog gydag oriel gelf, theatr, a gofodau ymarfer a chyfarfod.