Ceffyl y Sêr
7+
25 munud

Yn wybren ryfeddol sêr y nos, mae’r daith delynegol hon yn archwilio sut y gallwn ni gyd oresgyn ein hofnau. Bydd eich dychymyg yn gwibio wrth i chi ymuno â phlentyn a cheffyl ar antur drwy’r gofod, gan ddarganfod cytserau a hedfan drwy stormydd. Yng nghwmni cerddorfa 25 darn, bydd y perfformiad hwn hefyd yn cynnig cyflwyniad i seiniau gwahanol offerynnau cerdd.

Perfformir gan Philomusica Aberystwyth a Ffion Wyn Bowen

Arweinydd: Iwan Teifion Davies

Cerddoriaeth: Gareth Glyn

Geiriau: Mererid Hopwood

Animeiddio: Rosie Miles a Rhys Bevan Jones

14/03/202418:30:00Theatr Arad GochPrynu Tocyn