Gig Agor Drysau
11+
Tua 180 munud

Trefnwyd gan Aelwyd Trefechan.

Tara Bandito a Dadleoli.

Mae tocynnau ar gael gan aelodau o Aelwyd Trefechan neu drwy gysylltu â Chwmni Theatr Arad Goch drwy e-bost (post@aradgoch.org) neu drwy ffonio 01970 617998. Mae tocynnau yn £5 yr un.

15/03/202419:30:00Theatr Arad GochPrynu Tocyn